ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียม: มีแนวโน้มการใช้งานที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ทางทหารด้านการบินและอวกาศ

ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมเป็นวัสดุที่มีค่าการใช้งานที่สำคัญเนื่องจากมีคุณสมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางเคมีที่ดีเยี่ยม จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการบินและอวกาศ การทหาร อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ และสาขาอื่นๆ

ภาพรวมของผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียม

ผงโลหะผสมเซอร์โคเนียม - นิกเกิลเป็นวัสดุผงชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์โดยเซอร์โคเนียมและนิกเกิลในสัดส่วนที่แน่นอนเนื่องจากความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง ความต้านทานการกัดกร่อน และความต้านทานการสึกหรอที่ดี ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมจึงมีโอกาสนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายสาขา

คุณสมบัติของผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียม

ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ดีมีความหนาแน่น 7.4g/cm3 และจุดหลอมเหลวระหว่าง 1750-1800 ° C นอกจากนี้ ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมยังมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน และทนต่อการสึกหรอได้ดีที่อุณหภูมิสูง ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมยังคงสามารถรักษาความแข็งแรงและเสถียรภาพสูง และมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกออกซิไดซ์นอกจากนี้ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมยังมีความต้านทานการสึกหรอและความต้านทานความล้าที่ดีซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้

พื้นที่การใช้งานหลักของผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียม

เนื่องจากความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง ความต้านทานการกัดกร่อน และความต้านทานการสึกหรอที่ดี ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาพื้นที่การใช้งานหลัก ได้แก่ :

สาขาการบินและอวกาศ:เนื่องจากผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมทนต่ออุณหภูมิสูงและมีเสถียรภาพดีเยี่ยม จึงสามารถใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขีปนาวุธ และจรวดได้

สนามทหาร:เนื่องจากผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมมีความต้านทานการสึกหรอและความล้าที่ดี จึงสามารถใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางทหารและชิ้นส่วนอาวุธที่มีความแม่นยำสูง

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์:เนื่องจากผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีและมีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง จึงสามารถใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และองค์ประกอบของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

เทคโนโลยีการผลิตผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียม

กระบวนการผลิตผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมส่วนใหญ่ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

ส่วนผสมโลหะ:เซอร์โคเนียมและนิกเกิลผสมกันในสัดส่วนที่กำหนด และอัตราส่วนจะกำหนดคุณสมบัติของโลหะผสมสุดท้าย

อาร์คละลาย:วัตถุดิบที่ผสมจะถูกให้ความร้อนจนถึงจุดหลอมเหลวในเตาอาร์คเพื่อละลายและผสมอย่างเท่าเทียมกัน

การรักษาด้วยการทำให้เป็นละออง:ของเหลวโลหะผสมหลอมเหลวจะถูกพ่นเป็นหยดเล็กๆ ผ่านเครื่องฉีดน้ำเพื่อให้ได้วัสดุที่เป็นผง

การรักษาความร้อน:โดยการควบคุมอัตราการทำความร้อนและความเย็นและพารามิเตอร์อื่นๆ ปรับคุณสมบัติของผงโลหะผสม

แนวโน้มการพัฒนาและความท้าทายของผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียม

ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการขยายสาขาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตและความท้าทายของผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมจะสะท้อนให้เห็นเป็นหลักในด้านต่อไปนี้:

การวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่:ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของวัสดุใหม่ และการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมยังได้หยิบยกความต้องการที่สูงขึ้น และจำเป็นต้องเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาด

การปรับปรุงกระบวนการผลิต:เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียม จำเป็นต้องศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การขยายสาขาแอปพลิเคชัน:ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์ใช้ผงโลหะผสมนิกเกิลเซอร์โคเนียมจะยังคงขยายตัวต่อไปในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องเสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ในด้านต่างๆ และกลไกของมัน


เวลาโพสต์: Sep-13-2023